Oporezivanje u Slovačkoj

Poreski sistem u Slovačkoj možemo nazvati jednim od najštedljivijih u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Razmotrimo glavne vrste poreza za fizička i pravna lica.

   Fizička Lica

 1. Porez na dohodak u Slovačkoj naplaćuje se po progresivnoj stopi. Plaćaju je i rezidenti i nerezidenti. Sav prihod od zaposlenja u zemlji, uključujući povlastice i isplate, oporezuje se. Stopa poreza na dohodak iznosi 19-25%, u zavisnosti od iznosa ukupnog prihoda u godini.
 2. Studenti plaćaju porez ako zarade više od 200 evra – do ovog iznosa primenjuje se takozvano odvodove oslobodenie (oslobođenje od poreza). Takođe, student može da potpiše prijavu za prijavu neoporezivog dela poreske osnovice (vihlasenie na uplatnenie nezdanitelnej časti zakladu dane) u iznosu od 367,85 evra mesečno.Minimalna zarada u Slovačkoj 2020. godine iznosi 580 evra bruto. Zakonska minimalna zarada za 2021. godinu iznosi 623 evra bruto.

  Pravna lica

  Pravno lice se smatra poreskim rezidentom Slovačke ako je registrovano u Slovačkoj ili ako se njegovim aktivnostima upravlja i kontroliše u Slovačkoj. Mesto prebivališta direktora (direktora) ne utiče na prebivalište u porezu.

  Za porezne rezidente, predmet oporezivanja je prihod ostvaren iz izvora širom sveta. Za nerezidente, predmet oporezivanja je samo prihod dobijen iz izvora u Slovačkoj. Na dohodak koji poreski rezident dobije iz izvora u inostranstvu oporezuje se porez na dobit na isti način kao i prihod iz izvora u Slovačkoj.

  Samostalni preduzetnici (živnostnik, podnikatel) plaćaju porez na dohodak od 19% i plaćaju zdravstveno osiguranje (71 evro mesečno). Ako je prihod za godinu manji od 100.000 evra, porez iznosi 15%.

  Godinu dana nakon registracije preduzetnika, ako je promet za prethodnu godinu premašio 6.078 evra, postoji obaveza plaćanja socijalnih i penzijskih doprinosa u iznosu od 168 evra mesečno (2020) Poreski bonus za dete iznosi 250 evra godišnje za svako dete.

  Preduzeća (SRO) plaćaju porez na prihod od 21%.

  Za 2020. godine porez na dohodak i za individualne preduzetnike i za kompanije smanjen je na 15% ako godišnji promet ne prelazi 100.000 evra. Sa prometom većim od 100.000 evra, poreska stopa iznosi 21%. Sa velikim prometom, ukupni porezi kompanije manji su od poreza pojedinačnih preduzetnika sa istim poslovanjem sa istim pokazateljima.

  Standardna stopa PDV-a u Slovačkoj je 20%. Smanjena stopa PDV-a od 10% primenjuje se na određene grupe robe (medicinska, farmaceutska roba); neke usluge i dobra nisu oporezovani.

  Pravno lice može postati obveznik PDV-a dobrovoljno u bilo kom trenutku ili ako je iznos prihoda od prodaje dobara / usluga premašen u ukupnom iznosu od 49.790 evra za prethodnu godinu.

  Kompanije koje planiraju da pružaju usluge u inostranstvu ili uvoze robu u vrednosti većoj od 14.000 evra godišnje moraju biti registrovane kao obveznici PDV-a.

  Akcize

  Akcizne robe u Slovačkoj uključuju duvan i duvanske proizvode, alkoholna pića, mineralna goriva; električna energija; ugalj i prirodni gas.

  Porez na vozila

  Porez na vozila obračunava se samo za vozila koja se koriste u poslovne svrhe. Na poresku stopu utiču težina opreme, broj osovina (za kamione i prikolice) i zapremina motora (za automobile). Zakon utvrđuje minimalne stope za kamione i prikolice. Lokalne vlasti su odgovorne za obračun poreza na vozila.

  Lokalni porezi

  1. Postoji mnogo lokalnih poreza, dotaknućemo se samo glavnih. Porez na nekretnine plaćaju vlasnici privatnih kuća, stanova, zemljišta. Porez na imovinu naplaćuje se po stopi od 0,033 EUR po 1 m². Porez na zemlju – 0,25 evra po 1 m².
  2. Postoje porezi na upotrebu javnih mesta, na kiriju, na ulazak i zaustavljanje u istorijskim delovima gradova i na preradu otpada. Kompletnu listu lokalnih poreza možete dobiti u vašoj opštini.

  Ovo je bio kratak pregled poreskog sistema u Slovačkoj.

Za prevod teksta sa Slovačkog na Srpski korisćen: google prevodioc

17.09.2021. 21:18

ukupno pregleda: 1093, danas: 2