Poslovanje stranaca u Slovačkoj

Državljanin treće zemlje može poslovati u Slovačkoj preko privrednog društva  ili kao  fizičko lice – privatni preduzetnik (živnostník).

Najrasprostranjeniji oblik privrednog društva u Slovačkoj je društvo sa ograničenom odgovornošću (skraćeno-  s.r.o.)

Šta je  s.r.o. :

 • Osnovni kapital je min. 5 000 EUR, koji se može uneti u kompaniju putem gotovog novca putem izjave  ili sastava na račun. Mi imamo preduzeća koje već imaju plaćeni osnovni kapital tako da Vi nemorate  ulagati 5000 Eur u ovaj kapital.
 •  S.r.o. ima članove koje predstavljaju vlasnici društva i direktori društva koji djeluju u ime društva pred trećim licima. Ovi članovi mogu biti i identične osobe. (Jedna osoba može da djeluje i kao vlasnik i kao direktor društva).
 • Kompanija je formirana registracijom u Registar poslovnih subjekata koji se može naći na www.orsr.sk.
 • Privredno društvo odgovara za preuzete obaveze sa svim svojim sredstvima,imovinom kompanije.Ovo je osnovna razlika izmedju privrednog društva (s.r.o.) i privatnog preduzetnika (živnostník) koji  odgovara za svoje preuzete poslovne obaveze sa svom svojom privatnom imovinom.

Šta je  živnosť:

 • Živnosť je poslovanje fizičkog lica (živnostník) koje ima odredjeni poreski broj i licencu za poslovanje (živnosť) izdatu za poslovne svrhe koje će vršiti.
 • Garantuje svoje poslovne obaveze  sa cijelom privatnom imovinom.
 • Nema osnovnog kapitala.
 • Živnostník, koji  je državljanin Srbije ili neke treće zemlje dužan je da udje u Privredni registar.

 

Poredjenje „živnosť“ naspram „s.r.o.“

Državljanin treće države koji planira da posluje u Slovačkoj preko pomenutih oblika poslovanja, dužan je da dobije privremeni boravak u tu svrhu.

 1. Finansijska sigurnst poslovanja

Ako se odlučite dobiti privremeni boravak kao rukovodilac s.r.o. morate dokazati finansijsku sigurnost preduzeća u iznosu od oko 20 000 Eur.

Živnostník mora dokazati finansijsku sigurnost od 4000 EUR.

 1. Isplate osiguravajućim društvima

Kao rukovodilac  s.r.o., državljanin treće zemlje mora platiti komercijalno osiguranje, što iznosi oko 290 Eur godišnje. Rukovodilac s.r.o. nema nikakvu obavezu i ne može platiti javno zdravstveno osiguranje ili socijalno osiguranje.

Naprotiv, živnostník mora platiti javno zdravstveno osiguranje, što iznosi oko 63 EUR mesečno. Prva godina poslovanja je izuzeta od obaveze plaćanja socijalnog osiguranja.

 1. Oporezivanje

Društvo sa ograničenom odgovornošću ( s.r.o.) plaća porez na dodatu vrednost od 22%. Ako rukovodilac  želi da obnovi dozvolu privremenog boravka, društvo mora da pokaže profit od 12 000 EUR  nakon oprezivanja.

Privatni preduzetnik (Živnostník) plaća porez na dodatu vrednost od 19%. Ako živnostník želi da obnovi dozvolu privremenog boravka, mora da pokaže profit od najmanje  4500 EUR  nakon oprezivanja. Od ove sume, moguće je primijeniti neoporezive iznose u minimalnom iznosu od EUR 3800 EUR.

 

Za prevod teksta sa Slovačkog na Srpski korisćen: google prevodioc

17.09.2021. 00:39

ukupno pregleda: 500, danas: 1