Nastavak privremenog boravka u poslovne svrhe – Zivnost

Zahtev za nastavak privremenog boravka podnosi se lično na službenom obrascu Strane policijske uprave najkasnije do posljednjeg dana važenja privremenog boravišta.

Valjanost privremenog boravišta, stalnog boravka ili toleriranog boravka koji bi inače istekao tokom vanrednog stanja,  ili vanrednog stanja uzrokovanog bolešću COVID-19 (dalje u tekstu „krizna situacija“) ili koji bi istekao u roku od mjesec dana od povlačenja krizne situacije produžava se do isteka dva meseca od povlačenja krizne situacije.

 

Dokumenti za zahtjev za produženje privremenog boravka

-Ispunjen obrazac za prijavu

-Punomoć – potpis se mora proveriti

-Fotografija dimenzija 3×3,5 cm

-Važeći pasoš

-Izjava o smeštaju – ne stariji od 90 dana

-Izvod iz registra trgovačkih društava

-Potvrda o zdravstvenom osiguranju – ne smije biti starija od 90 dana

-Potvrda poreznog ureda koja prikazuje dobit nakon oporezivanja za prethodno porezno razdoblje najmanje 20 puta veća od dnevnice, odnosno do 30.06.2021. godine 4296,60 EUR.

-Administrativna potvrda – 132,50 EUR.

 

Stranac kojem je odobren privremeni boravak u svrhu poslovanja, na dan podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka u poslovne svrhe, možda nije upisao zaostatke protiv poreznog ureda, carinskog ureda, upisanih zaostataka u premijama socijalnog osiguranja, a društvo za zdravstveno osiguranje ne prijavljuje zakasnele zaduženja prema njemu iz tog posla i od svih društava i zadruga u čije ime deluje. Ako državljanin treće zemlje nije porezni obveznik ili nije obvezan plaćati premije socijalnog osiguranja, prilaže dokument kojim potvrđuje tu činjenicu.

Strana policija odlučit će o nastavku privremenog boravka u roku od 90 dana. Za izdavanje kartice morat ćete platiti 4,50 EUR ili 24,50 EUR ako želimo da se kartica izradi u roku od dva radna dana. Za dostavu kartice na adresu potrebno je platiti 3 EUR.

Pri podnošenju zahteva za nastavak privremenog boravka strana policija može zatražiti ispunjenje uplate s pitanjima o poslovnim aktivnostima u Slovačkoj.

Takođe može zatražiti da stranac dostavi ugovore ili račune kojim dokazuje poslovne aktivnosti u Slovačkoj.

 

Za prevod teksta sa Slovačkog na Srpski korisćen: google prevodioc

18.09.2021. 09:23

ukupno pregleda: 800, danas: 1