ZIVNOST – Opšte pomilovanje 2023

 

Prijavi problem
Zahtev je u toku, sačekajte.........
Oglas je istekao.

Additional Info

Mobilni, Viber ili WhatsAppViber: +4368120628998
Grad u kojem se radiGrad u EU
GradGrad u Slovackoj
DrzavaSlovacka

Opšta amnestija stupa na snagu 1. februara 2023. godine i trajaće do 31. avgusta 2023. godine. Amnestija pruža mogućnost obveznicima premija osiguranja koji imaju dug prema Društvu za socijalno osiguranje da izmire svoje obaveze i tako ispune uslove za otpuštanje kazne na iznos dugovanja.

Osnovne informacije i uslovi
Tekst
Opšte pomilovanje je oblik „izvršne amnestije“ koji će se primenjivati na dužnike Društva za socijalno osiguranje od 1. februara 2023. do 31. avgusta 2023. godine.

To znači da socijalno osiguranje od 1. februara 2023:

neće propisivati kazne ili
odriče se obaveze plaćanja penala,
koji je vezan za neizmirene premije osiguranja i neizmirene doprinose na starosnu penzijsku štednju za ceo period pre 1. jula 2022. godine, plativo do 31. januara 2023. godine, ako zajmoprimac plati ove preostale premije osiguranja i neizmirene doprinose na starosnu penziju uštede u potpunosti do 31. avgusta 2023 .

Osnovni uslov za primenu opšte amnestije prema dužniku je dakle uplata celokupnog dugovanog iznosa premije osiguranja (glavnice) do 31. avgusta 2023. godine i dostavljanje nedostajućih mesečnih obračuna premije osiguranja za odlučujući period.

Obveznik premija osiguranja (poslodavac i tzv. strano samozaposleno lice na koje se primenjuje Zakon o socijalnom osiguranju) stoga mora dostaviti dokumentaciju za utvrđivanje tačnog iznosa premija osiguranja i doprinosa za period do 30.06.2022. poslodavca, takav dokument je mesečni obračun premija osiguranja i doprinosa, u slučaju tzv. za strano samozaposleno lice je obezbeđenje dokumenata za procenu zasnivanja i prestanka njegovog obaveznog socijalnog osiguranja i utvrđivanje pravilnog iznosa premije osiguranja.

Ukoliko poreski obveznik ne ispuni ovu obavezu, smatra se da je imao neplaćene premije osiguranja za ovaj period, pa stoga nema mogućnost da učestvuje u opštem pomilovanju.

Šta će učiniti Društvo za socijalno osiguranje?
Tekst
Prilikom primene opšteg pomilovanja, Socialna poistovna će nastaviti korak po korak kako bi što više pogođenih subjekata uključila u proces otpisa duga. Dužnici imaju najduži rok za izmirenje obaveza – do sedam meseci. Društvo socijalnog osiguranja će se fokusirati na pojedinačne grupe zajmoprimaca na način da ceo proces bude nesmetan i da klijenti imaju dovoljno prostora za sprovođenje obimnog i vanrednog otpisa duga.

1. Agencija za socijalno osiguranje obustavlja izricanje kazne i postupak naplate

Agencija za socijalno osiguranje je od februara privremeno obustavila propisivanje kazni u vezi sa opštim periodom pomilovanja. Takođe obustavlja naplatu potraživanja na ime penala. O odlaganju naplate potraživanja za penale, koje sama sprovodi, oštećeni klijenti biće obavešteni već tokom februara. Slovačka komora izvršitelja je već upozorila Slovačku komoru izvršitelja na opšte pomilovanje, a sami izvršitelji su dobili informaciju o opštem pomilovanju i mogućem prestanku prinudne kazne.

2. Društvo za socijalno osiguranje poziva klijente da od februara ažuriraju svoje kontakt podatke i upoznaju se sa mogućnostima opšteg pomilovanja

Socialna poistovna će obavestiti zajmoprimce sa kojima imaju trenutne kontakte o neizmirenim dugovima/izvodima koji nedostaju slanjem SMS poruka, ili mejlovima, kao i preko eUsluga Društva za socijalno osiguranje. Zbog toga bi korisnici kredita trebalo da ažuriraju svoje kontakt informacije neophodne za međusobnu komunikaciju (broj telefona, e-mail). Oni to mogu učiniti bez lične posete filijali.

3. Socialna poistovna počinje redovno da obaveštava klijente od marta 2023.
Socialna poistovna će ljubazno obavestiti (obavestiti) one klijente kojima opšte pomilovanje može pomoći u rešavanju njihovih obaveza prema Socijalnoj poistovna. Ovaj korak će Socialna poistovna proaktivno sprovoditi svakog meseca (SMS, e-pošta).

4. Društvo socijalnog osiguranja će prvi kolektivni otpis duga obezbediti u aprilu 2023. godine
U slučaju dužnika za koje Društvo za socijalno osiguranje ima sve potrebne podatke i koji su uplatili dospele premije osiguranja, ceo proces oslobađanja od kazne se sprovodi automatski, bez njihovog zahteva i posete filijali. Socialna poistovna priprema prvi masovni automatski proces za april 2023. za one platiše koji su već izmirili svoje obaveze, tj. platili dugu premiju ili su dostavili nedostajuća dokumenta do kraja marta 2023. Ovi obveznici premije će dobiti obaveštenje pismom ili e-mailom o primeni opšteg pomilovanja i oprostu od kazne.

5. Društvo socijalnog osiguranja će redovno isplaćivati i obaveštavati dužnike tokom opšte amnestije
Socialna poistovna će, u vezi sa opštom amnestijom dužnika koji su ispunili navedene uslove, otplaćivati dugove (oprostite penale) u redovnim vremenskim razmacima do 31. avgusta 2023. godine, a potom će ih obavestiti o oprostu penala.

Ono što preporučujemo

Comments