Kako se prijaviti za penziju za siročad?

Šta je penzija za siročad? Penzija za siročad je penzija koja se obezbeđuje iz starosnog ili invalidskog osiguranja. Ovo je redovna mesečna novčana naknada. Svrha penzije za siročad je da obezbedi prihode siročadi u slučaju smrti njegovog ili njenog roditelja (ili oboje) ili usvojioca. Ako je vaš roditelj ili usvojilac uplaćivao premije osiguranja Društvu za socijalno osiguranje (bio zaposlen ili plaćao premije osiguranja kao samozaposleno lice ili dobrovoljno ili ga je za njega plaćala, u određenim slučajevima, država) i do dana smrti imao stekao potreban broj godina penzijskog osiguranja, u slučaju njegove smrti, preživela deca imaju pravo na penziju za siročad. Da li imam pravo na penziju za siročad? Imate pravo ako ste izdržavano dete i ako je vaš roditelj ili usvojilac preminuo, pod uslovom da su ispunjeni sledeći uslovi: na dan smrti umrli roditelj/usvojilac primao je starosnu, invalidsku penziju ili je imao pravo na prevremenu starosnu penziju, na da…
Pročitaj još about Kako se prijaviti za penziju za siročad?
 • 0

Kako se prijaviti za penziju za udovice?

Šta je penzija za udovice? Udovička penzija je penzija koja se obezbeđuje iz starosnog ili invalidskog osiguranja. Ovo je redovna mesečna novčana naknada. Svrha udovičke penzije je da udovici obezbedi prihod u slučaju smrti njenog muža. Ako je vaš suprug uplaćivao premije osiguranja društvu za socijalno osiguranje (bio je zaposlen ili plaćao premije osiguranja kao samozaposleno lice ili dobrovoljno, ili ih je za njega plaćala država, u određenim slučajevima) i do dana smrti stekao potreban broj godina penzijskog osiguranja, u slučaju njegove smrti preživela supruga će imati pravo na udovičku penziju. Isto tako, ako je preminuo od posledica nesreće na radu ili profesionalne bolesti. Da li imam pravo na udovičku penziju? Udovicom umrlog muškarca smatra se žena koja je bila udata za tog čoveka. Stoga možete tražiti samo ako ste vi i vaš partner bili u braku. Na tužbeni zahtev ne utiče trajanje bračne zajednice, ne ispituje se zajednički život supružnika ili va…
Pročitaj još about Kako se prijaviti za penziju za udovice?
 • 0

Kako se prijaviti za prevremenu penziju?

Šta je prevremena penzija? Prevremena starosna penzija je penziona naknada koja se isplaćuje iz starosnog osiguranja i ima za cilj da osiguraniku obezbedi prihod u starosti pre nego što navrši starosnu dob za penzionisanje. Prevremena starosna penzija posebno može pomoći onima koji su ostali bez posla neposredno pre odlaska u penziju i malo je verovatna mogućnost da nađu novi, ili koji duže vreme ne mogu da nađu posao i nemaju druge mogućnosti za rešavanje ekonomske situacije. Da li imam pravo na prevremenu penziju? Od 1. januara 2023. imate pravo na prevremenu starosnu penziju ako imate najmanje 15 godina penzijskog osiguranja, imate najviše dve godine do penzionisanja ili imate najmanje 40 godina radnog staža i iznos vaše prevremene starosne penzije veći je od 1,6 puta iznosa životnog minimuma za jedno punoletno fizičko lice. Premiju osiguranja vam je uplatio poslodavac ako ste imali redovan radni odnos, ili ako ste je uplaćivali kao samozaposleno lice…
Pročitaj još about Kako se prijaviti za prevremenu penziju?
 • 0

Kako se prijaviti za starosnu penziju?

Šta je penziona penzija? Starosna penzija je penzijska naknada koja se isplaćuje iz starosnog osiguranja i ima za cilj da osiguraniku obezbedi prihod u starosti. Da li imam pravo na penziju? Pravo na najranije imate od dana penzionisanja. Pravo na beneficiju ostvarujete ako imate najmanje 15 godina penzijskog osiguranja. Ili vam ga je odbio poslodavac, ako ste imali radni odnos ili ste ga plaćali kao samozaposleni, ili ste ga sami dobrovoljno uplatili, ili vam je u određenim slučajevima odbila država. Žene koje su podigle najmanje jedno dete imaju nižu starosnu granicu za penzionisanje od opšte. Starosna granica za odlazak u penziju se smanjuje za šest meseci za svako vaspitano dete. Ako za ženu nije moguće uzeti u obzir vaspitanje deteta, pravo da se uzme u obzir vaspitanje deteta i smanjena starosna granica za penzionisanje nastaje muškarcu koji je dete vaspitao. Oni koji su radili u povlašćenoj radnoj kategoriji mogu ostvariti raniju starosnu granicu za odl…
Pročitaj još about Kako se prijaviti za starosnu penziju?
 • 0

Rad sa offshore računima u bankama Rep. Slovačke

Jedna od prednosti otvaranja offshore računa u slovačkim bankama je gotovo potpuno odsustvo birokratskih kašnjenja. Država ima dosta predstavništava stranih banaka zainteresovanih za saradnju sa stranim državljanima i privlačenje kapitala izvan zemlje. Ukoliko ste zainteresovani za račun za društvo sa ograničenom odgovornošću, biće moguće otvoriti ga uplatom 100 egzistencijalnih minimuma u banku. Samo 20 je dovoljno za privatne preduzetnike.
Pročitaj još about Rad sa offshore računima u bankama Rep. Slovačke
 • 0

Cene nekretnina na teritoriji Slovačke

Interes stranih državljana za slovačke nekretnine, posebno onih iz bivšeg SSSR-a, ne opada. Glavni razlozi za kupovinu stanova i kuća ovdje su lojalan odnos prema strancima koji govore ukrajinski, niske cijene i široke mogućnosti za kvalitetnu rekreaciju. Važno je i to što zemlja kategorički ne prihvata izbjeglice, zahvaljujući čemu je bilo moguće očuvati najpovoljniju društvenu klimu u Slovačkoj. Cijene stanova u modernim stambenim kompleksima sa razvijenom infrastrukturom kreću se od 175.000 € do 405.000 €. Vikend sa sedam soba može se kupiti za 320.000 evra.
Pročitaj još about Cene nekretnina na teritoriji Slovačke
 • 0

Životni standard na teritoriji Slovačke

U posljednjih nekoliko godina, Slovačka je zabilježila određeni ekonomski rast, ali ne više od 1,6% godišnje. Prema statistici WGEO (Svjetske organizacije zelene ekonomije), zemlja se nalazi na 36. mjestu po životnom standardu, ispred Poljske i Litvanije. Istovremeno, u proteklih 10 godina primjetan je porast blagostanja građana ove male države. Stabilna ekonomija i niske cijene pomažu u održavanju pristojnog životnog standarda u Slovačkoj. Čak petnaest ekonomskih reformi nije prošlo uzalud. Trenutno, glavne stavke prihoda državnog budžeta su usluge, turizam, proizvodnja kućne hemije, papira, elektronike i automobila. Međutim, prosječan nivo nezaposlenosti u zemlji je i dalje prilično visok i iznosi 12%. Minimalna plata početkom 2023. godine iznosila je 700 eura. Prosečna plata u zemlji je oko 1.393 evra. Da bismo razumjeli kako obični ljudi žive u Slovačkoj, pomoći će uporedna analiza stvarnih prihoda stanovništva i iznosa koji idu na plaćanje poreskih obaveza. Nakon …
Pročitaj još about Životni standard na teritoriji Slovačke
 • 0

Visina penzija u Republici Slovačkoj

Starost za penzionisanje u Slovačkoj je 64 godine, bez obzira na pol. Od 2022. godine, oko 25% stanovništva zemlje će dostići starosnu granicu za penzionisanje. Minimalni iznos penzije je oko 372 €. Prosječna penzija u zemlji dostiže 500 eura. Trenutno, Slovačka ima trostepeni penzioni sistem, koji predviđa sljedeće odbitke od plata: obavezni odbici u opšti penzioni fond - 9%; fond lične štednje penzionera - 9%; akumulacija u nedržavnim penzionim fondovima.
Pročitaj još about Visina penzija u Republici Slovačkoj
 • 0

Koje socijalne beneficije vam Republika Slovačka garantuje?

Da li vredi uzeti odmor? Koliko dobijate za porodiljsko odsustvo? U svakoj modernoj državi vas socijalni sistemi štite u raznim životnim situacijama, nadoknađuju zdravstvene probleme i pružaju socijalne beneficije. U narednom periodu ćemo ih uporediti sa Nemačkom, Austrijom, Holandijom i Velikom Britanijom. Da li znate koje beneficije vam Slovačka nudi? Prekovremeni rad Zaposleni ne može da radi prekovremeno na neodređeno vreme kada njegov poslodavac to zatraži ili kad god zaposleni pristane na to. Zaposleni može da radi najviše 8 sati prekovremeno u toku jedne radne nedelje. Takođe, samo u periodu od 4 naredna kalendarska meseca. Zaposleni može da radi najviše 150 sati prekovremeno godišnje. Zaposleni može da radi više od 150 sati samo ako na to pristane, ali ne više od 400 sati godišnje. Rad tokom vikenda Nárok na príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere, rovnako aj zamestnanec zamestnaný na základe dohody o práci vykonávanej mimo p…
Pročitaj još about Koje socijalne beneficije vam Republika Slovačka garantuje?
 • 0

Kako se prijaviti za invalidsku penziju u Slovačku?

Kako se prijaviti za invalidsku penziju Šta je invalidska penzija? Invalidska penzija je penzija koja se isplaćuje iz invalidskog osiguranja. Invalidsko osiguranje je deo penzijskog osiguranja. Ako ste bili zaposleni, poslodavac vam ga je platio ili ste platili invalidsko osiguranje kao samozaposlena osoba ili ste ga platili dobrovoljno, ili u pojedinim slučajevima ti je oduzela država. Svrha invalidske penzije je osiguranje prihoda osiguranika u slučaju smanjenja sposobnosti za obavljanje rentabilne delatnosti usled dugotrajnog nepovoljnog zdravstvenog stanja. Šta je invaliditet? Dugotrajno nepovoljno zdravstveno stanje koje uzrokuje smanjenje radne sposobnosti za više od 40% u odnosu na zdravu osobu. Vaše loše zdravstveno stanje lekar je ocenio kao dugotrajno nepovoljno, što znači da će obično trajati duže od 1 godine. VAŽNA INFORMACIJA: Ako imate nekoliko ozbiljnih dijagnoza, lekar koji procenjuje će uzeti u obzir samo onu koja je odlučujuća za smanjenje va…
Pročitaj još about Kako se prijaviti za invalidsku penziju u Slovačku?
 • 0

ŽIVNOST – Opšte pomilovanje 2023

Opšta amnestija stupa na snagu 1. februara 2023. godine i trajaće do 31. avgusta 2023. godine. Amnestija pruža mogućnost obveznicima premija osiguranja koji imaju dug prema Društvu za socijalno osiguranje da izmire svoje obaveze i tako ispune uslove za otpuštanje kazne na iznos dugovanja. Osnovne informacije i uslovi Opšte pomilovanje je oblik „izvršne amnestije“ koji će se primenjivati na dužnike Društva za socijalno osiguranje od 1. februara 2023. do 31. avgusta 2023. godine. To znači da socijalno osiguranje od 1. februara 2023: neće propisivati kazne ili odriče se obaveze plaćanja penala, koji je vezan za neizmirene premije osiguranja i neizmirene doprinose na starosnu penzijsku štednju za ceo period pre 1. jula 2022. godine, plativo do 31. januara 2023. godine, ako zajmoprimac plati ove preostale premije osiguranja i neizmirene doprinose na starosnu penziju uštede u potpunosti do 31. avgusta 2023 . Osnovni uslov za primenu opšte amnestije prema dužniku j…
Pročitaj još about ŽIVNOST – Opšte pomilovanje 2023
 • 0

Stalno prebivalište TRVALY POBYT / Uklanjanje

Šta da radim?

-Registracija za stalni boravak

-Potvrda o stalnom boravku

-Odjavljivanje iz stalnog boravka

-Ukidanje stalnog boravka

-Prijavne obaveze u slučaju promene stalnog boravka

-Lokalne pogodnosti novog prebivališta

Registracija za stalni boravak - Trvaly pobyt

Da biste podneli zahtev za stalni boravak, biće vam potrebno:

-Lična karta ili izvod iz lične karte, ili slovački pasoš ili uverenje o državljanstvu Slovačke Republike, izvod iz matične knjige rođenih u slučaju upisa deteta mlađeg od 18 godina.

-Podatke neophodne za proveru vlasništva/zajedničkog vlasništva nad zgradom ili delom, ako, iz tehničkih razloga, kancelarija za izveštavanje ne može da dobije izvod iz naslovnog dela iz informacionog sistema, može zahtevati izradu ekstrakta iz naslovnog dela u pap…

Pročitaj još about Stalno prebivalište TRVALY POBYT / Uklanjanje
 • 0

Kako poslovati u okviru EU

Poslovanje sa slovačkom licencom za poslovanje  ( kao firma – s.r.o. ili kao privatni preduzetnik – živnostník) Članstvo u EU garantuje, između ostalog, slobodu poduzetništva u svim državama članicama, kao i u Švicarskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu i Islandu. Prema tome, preduzetnik sa slovačkom licencom za poslovanje (živnosť ) pod određenim uslovima može da posluje u bilo kojoj drugoj zemlji EU.   Preduzetništvo kao privatni preduzetnik ili kompanija u drugoj državi članici može biti povremeno i privremeno Ako preduzetnik  dobije slovačku licencu za poslovanje(bilo kao živnostník ili s.r.o.), može se slobodno poslovati u drugim zemljama EU, ali samo povremeno i privremeno. Jedinstvenost i privremenost se uvek procenjuju u zavisnosti od niza kriterijuma, regularnost, broj ugovora, trajanje i. Štaviše, preduzetnik je obavezan prijaviti svoju delatnost stranim vlastima - više informacija će biti pruženo preduzetniku na tzv. pojedinačne tačke kontakta.  …
Pročitaj još about Kako poslovati u okviru EU
 • 0