Na ovoj strani mozete da OBJAVITE VAS oglas za POSAO.

 

  • Prostor za vase AGENCIJSKE PONUDE 
  • Prostor za vase AGENCIJSKE PONUDE

Na ovoj strani mozete da postavite VAS oglas o ponudi POSLA.

Latest Listings

Check out our newest listings

Otvori još oglasa

Blog

Read our latest articles

Stalno prebivalište TRVALY POBYT / Uklanjanje

Šta da radim?

-Registracija za stalni boravak

-Potvrda o stalnom boravku

-Odjavljivanje iz stalnog boravka

-Ukidanje stalnog boravka

-Prijavne obaveze u slučaju promene stalnog boravka

-Lokalne pogodnosti novog prebivališta

Registracija za stalni boravak - Trvaly pobyt

Da biste podneli zahtev za stalni boravak, biće vam potrebno:

-Lična karta ili izvod iz lične karte, ili slovački pasoš ili uverenje o državljanstvu Slovačke Republike, izvod iz matične knjige rođenih u slučaju upisa deteta mlađeg od 18 godina.

-Podatke neophodne za proveru vlasništva/zajedničkog vlasništva nad zgradom ili delom, ako, iz tehničkih razloga, kancelarija za izveštavanje ne može da dobije izvod iz naslovnog dela iz informacionog sistema, može zahtevati izradu ekstrakta iz naslovnog dela u pap…

Pročitaj još about Stalno prebivalište TRVALY POBYT / Uklanjanje
  • 0

Dodela privremenog boravka – Pobyt

Privremeni boravak u poslovne svrhe se odobrava najviše 3 godine, može se obnoviti.

Zahtev za privremeni boravak u poslovne svrhe može se podneti Ambasadi ili Upravi spoljne policije ukoliko se ispunjeni uslovi za podnošenje zahteva policiji.

Aplikacija će morati da bude propraćena svim dokumentima, jer u suprotnom aplikacija neće biti prihvaćena.

Administrativna taksa iznosi 240 EUR ako se prijava napravi u ambasadi, odnosno 232 EUR ukoliko se prijava prijavi stranoj policiji.

Dokumenta koja se odnose na zahtev za privremeni boravak:

-Dovršeni obrazac

-Punomoćje, potpis će morati da se proveri

-2 fotografije dimenzija 3×3,5 cm

-Važeći pasoš

-Dokumenti koji dokazuju svrhu boravka, dokumenti možda nisu stari više od 90 dana:

Uverenje o autorizaciji trgovine i/ili

<…
Pročitaj još about Dodela privremenog boravka – Pobyt
  • 0

Nastavak privremenog boravka u poslovne svrhe – Zivnost

Zahtev za nastavak privremenog boravka podnosi se lično na službenom obrascu Strane policijske uprave najkasnije do posljednjeg dana važenja privremenog boravišta.

Valjanost privremenog boravišta, stalnog boravka ili toleriranog boravka koji bi inače istekao tokom vanrednog stanja,  ili vanrednog stanja uzrokovanog bolešću COVID-19 (dalje u tekstu "krizna situacija") ili koji bi istekao u roku od mjesec dana od povlačenja krizne situacije produžava se do isteka dva meseca od povlačenja krizne situacije.

 

Dokumenti za zahtjev za produženje privremenog boravka

-Ispunjen obrazac za prijavu

-Punomoć - potpis se mora proveriti

-Fotografija dimenzija 3×3,5 cm

-Važeći pasoš

-Izjava o smeštaju – ne stariji od 90 dana

-Izvod iz registra trgovačkih društava

-Potvrda o zdravstvenom osiguranju …

Pročitaj još about Nastavak privremenog boravka u poslovne svrhe – Zivnost
  • 0