Stalno prebivalište TRVALY POBYT / Uklanjanje

Šta da radim?

-Registracija za stalni boravak

-Potvrda o stalnom boravku

-Odjavljivanje iz stalnog boravka

-Ukidanje stalnog boravka

-Prijavne obaveze u slučaju promene stalnog boravka

-Lokalne pogodnosti novog prebivališta

Registracija za stalni boravak - Trvaly pobyt

Da biste podneli zahtev za stalni boravak, biće vam potrebno:

-Lična karta ili izvod iz lične karte, ili slovački pasoš ili uverenje o državljanstvu Slovačke Republike, izvod iz matične knjige rođenih u slučaju upisa deteta mlađeg od 18 godina.

-Podatke neophodne za proveru vlasništva/zajedničkog vlasništva nad zgradom ili delom, ako, iz tehničkih razloga, kancelarija za izveštavanje ne može da dobije izvod iz naslovnog dela iz informacionog sistema, može zahtevati izradu ekstrakta iz naslovnog dela u pap…

Pročitaj još about Stalno prebivalište TRVALY POBYT / Uklanjanje
  • 0

Dodela privremenog boravka – Pobyt

Privremeni boravak u poslovne svrhe se odobrava najviše 3 godine, može se obnoviti.

Zahtev za privremeni boravak u poslovne svrhe može se podneti Ambasadi ili Upravi spoljne policije ukoliko se ispunjeni uslovi za podnošenje zahteva policiji.

Aplikacija će morati da bude propraćena svim dokumentima, jer u suprotnom aplikacija neće biti prihvaćena.

Administrativna taksa iznosi 240 EUR ako se prijava napravi u ambasadi, odnosno 232 EUR ukoliko se prijava prijavi stranoj policiji.

Dokumenta koja se odnose na zahtev za privremeni boravak:

-Dovršeni obrazac

-Punomoćje, potpis će morati da se proveri

-2 fotografije dimenzija 3×3,5 cm

-Važeći pasoš

-Dokumenti koji dokazuju svrhu boravka, dokumenti možda nisu stari više od 90 dana:

Uverenje o autorizaciji trgovine i/ili

<…
Pročitaj još about Dodela privremenog boravka – Pobyt
  • 0

Nastavak privremenog boravka u poslovne svrhe – Zivnost

Zahtev za nastavak privremenog boravka podnosi se lično na službenom obrascu Strane policijske uprave najkasnije do posljednjeg dana važenja privremenog boravišta.

Valjanost privremenog boravišta, stalnog boravka ili toleriranog boravka koji bi inače istekao tokom vanrednog stanja,  ili vanrednog stanja uzrokovanog bolešću COVID-19 (dalje u tekstu "krizna situacija") ili koji bi istekao u roku od mjesec dana od povlačenja krizne situacije produžava se do isteka dva meseca od povlačenja krizne situacije.

 

Dokumenti za zahtjev za produženje privremenog boravka

-Ispunjen obrazac za prijavu

-Punomoć - potpis se mora proveriti

-Fotografija dimenzija 3×3,5 cm

-Važeći pasoš

-Izjava o smeštaju – ne stariji od 90 dana

-Izvod iz registra trgovačkih društava

-Potvrda o zdravstvenom osiguranju …

Pročitaj još about Nastavak privremenog boravka u poslovne svrhe – Zivnost
  • 0

Oporezivanje u Slovačkoj

Poreski sistem u Slovačkoj možemo nazvati jednim od najštedljivijih u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Razmotrimo glavne vrste poreza za fizička i pravna lica.    Fizička Lica Porez na dohodak u Slovačkoj naplaćuje se po progresivnoj stopi. Plaćaju je i rezidenti i nerezidenti. Sav prihod od zaposlenja u zemlji, uključujući povlastice i isplate, oporezuje se. Stopa poreza na dohodak iznosi 19-25%, u zavisnosti od iznosa ukupnog prihoda u godini. Studenti plaćaju porez ako zarade više od 200 evra – do ovog iznosa primenjuje se takozvano odvodove oslobodenie (oslobođenje od poreza). Takođe, student može da potpiše prijavu za prijavu neoporezivog dela poreske osnovice (vihlasenie na uplatnenie nezdanitelnej časti zakladu dane) u iznosu od 367,85 evra mesečno.Minimalna zarada u Slovačkoj 2020. godine iznosi 580 evra bruto. Zakonska minimalna zarada za 2021. godinu iznosi 623 evra bruto. Pravna lica Pravno lice se smatra poreskim rezidentom Slovačke ako je regi…
Pročitaj još about Oporezivanje u Slovačkoj
  • 0

Poslovanje stranaca u Slovačkoj

Državljanin treće zemlje može poslovati u Slovačkoj preko privrednog društva  ili kao  fizičko lice – privatni preduzetnik (živnostník). Najrasprostranjeniji oblik privrednog društva u Slovačkoj je društvo sa ograničenom odgovornošću (skraćeno-  s.r.o.) Šta je  s.r.o. : Osnovni kapital je min. 5 000 EUR, koji se može uneti u kompaniju putem gotovog novca putem izjave  ili sastava na račun. Mi imamo preduzeća koje već imaju plaćeni osnovni kapital tako da Vi nemorate  ulagati 5000 Eur u ovaj kapital.  S.r.o. ima članove koje predstavljaju vlasnici društva i direktori društva koji djeluju u ime društva pred trećim licima. Ovi članovi mogu biti i identične osobe. (Jedna osoba može da djeluje i kao vlasnik i kao direktor društva). Kompanija je formirana registracijom u Registar poslovnih subjekata koji se može naći na www.orsr.sk. Privredno društvo odgovara za preuzete obaveze sa svim svojim sredstvima,imovinom kompanije.Ovo je osnovna razlika izmedju privrednog…
Pročitaj još about Poslovanje stranaca u Slovačkoj
  • 0

Kako do boravišne dozvole

Boravišna dozvola se može dobiti: 1) u svrhe poslovanja: -  otvaranje firmi -  privatni preduzetnik 2) u svrhe zaposlenja -  morate ali imati poslodavca koji će Vas u Slovačkoj zaposliti 3) u svrhe spajanja porodice Ako nemate poslodavca u Slovačkoj koji Vas planira zaposliti niti blisku osobu iz porodice koja već poseduje  boravišnu dozvolu u Slovačkoj, onda za Vas je najjednostavnije dobiti boravišnu dozvolu u svrhe poslovanja. Ako ste samo jedna osoba koja započinje posao u Slovačkoj, preporučujemo Vam da udjete u posao kao privatni preduzetnik i kasnije Vam možemo otvoriti firmu. Ako više osoba zajedno želite započeti posao u Slovačkoj ili već imate uspostavljen posao u drugim zemljama, preporučujemo osnivanje kompanije. Sa boravišnom dozvolom u svrhe poslovanja možete poslovati ili  raditi u okviru čitave EU. Sa Slovačkom boravišnom dozvolom možete kupiti auto u Slovačkoj bez PDV-a.   Za prevod teksta sa Slovačkog na Srpski korisćen…
Pročitaj još about Kako do boravišne dozvole
  • 0

Kako poslovati u okviru EU

Poslovanje sa slovačkom licencom za poslovanje  ( kao firma – s.r.o. ili kao privatni preduzetnik – živnostník) Članstvo u EU garantuje, između ostalog, slobodu poduzetništva u svim državama članicama, kao i u Švicarskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu i Islandu. Prema tome, preduzetnik sa slovačkom licencom za poslovanje (živnosť ) pod određenim uslovima može da posluje u bilo kojoj drugoj zemlji EU.   Preduzetništvo kao privatni preduzetnik ili kompanija u drugoj državi članici može biti povremeno i privremeno Ako preduzetnik  dobije slovačku licencu za poslovanje(bilo kao živnostník ili s.r.o.), može se slobodno poslovati u drugim zemljama EU, ali samo povremeno i privremeno. Jedinstvenost i privremenost se uvek procenjuju u zavisnosti od niza kriterijuma, regularnost, broj ugovora, trajanje i. Štaviše, preduzetnik je obavezan prijaviti svoju delatnost stranim vlastima - više informacija će biti pruženo preduzetniku na tzv. pojedinačne tačke kontakta.  …
Pročitaj još about Kako poslovati u okviru EU
  • 0