Zapošljavanje stranaca

Zapošljavanje stranaca (državljanina treće zemlje i državljanina države članice Europske unije i države stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije i članova njegove obitelji) s radnim mestom u Slovačkoj Republici je regulirana Zakonom br. 5/2004 Coll. o službama za zapošljavanje i o izmenama i dopunama određenih zakona (u daljnjem tekstu „Zakon o službama za zapošljavanje“).

Podaci o 1) zapošljavanju stranaca u Slovačkoj, 2) osobama kojima nije potrebna radna dozvola ili potvrda o mogućnosti popune radnog mjesta, 3) jednokratna dozvola za zapošljavanje i boravak, 4) radna dozvola, 5) prijava slobodna radna mjesta i stanje na tržištu rada, 6) sezonsko zapošljavanje državljana trećih zemalja u Slovačkoj također se može pronaći na web stranici IOM-ovog Informacijskog centra za migracije

 

Za prevod teksta sa Slovačkog na Srpski korisćen: google prevodioc