Kako poslovati u okviru EU

Poslovanje sa slovačkom licencom za poslovanje  ( kao firma – s.r.o. ili kao privatni preduzetnik – živnostník)

Članstvo u EU garantuje, između ostalog, slobodu poduzetništva u svim državama članicama, kao i u Švicarskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu i Islandu. Prema tome, preduzetnik sa slovačkom licencom za poslovanje (živnosť ) pod određenim uslovima može da posluje u bilo kojoj drugoj zemlji EU.

 

Preduzetništvo kao privatni preduzetnik ili kompanija u drugoj državi članici može biti povremeno i privremeno

Ako preduzetnik  dobije slovačku licencu za poslovanje(bilo kao živnostník ili s.r.o.), može se slobodno poslovati u drugim zemljama EU, ali samo povremeno i privremeno. Jedinstvenost i privremenost se uvek procenjuju u zavisnosti od niza kriterijuma, regularnost, broj ugovora, trajanje i.

Štaviše, preduzetnik je obavezan prijaviti svoju delatnost stranim vlastima – više informacija će biti pruženo preduzetniku na tzv. pojedinačne tačke kontakta.

 

Specifične obaveze poslovanja u inostranstvu i konsultacije sa advokatom

Slovački privrednici i kompanije koje posluju u inostranstvu trebalo bi da posvete posebnu pažnju pitanjima kao što su knjigovodstvo, poreske olakšice, prava i obaveze vezane za zapošljavanje stranaca, zaštitu potrošača i lične podatke.

Primer: Ako poslujete sa stranim preduzetnicima, pitanja privatnosti ličnih podataka neće biti važna za Vas. Međutim, ako prodate robu ili usluge potrošačima u drugoj državi članici, moraćete da ispunite obaveze zaštite ličnih podataka utvrđene zakonom te države. Dok u Slovačkoj češki preduzetnik mora imati imenovanog predstavnika za obradu ličnih podataka slovačkih potrošača, slovački poduzetnik nema istu obavezu u Češkoj, ali mora ispuniti iste obaveze kao i lokalni preduzetnik.

Napomena o PDV-u i oporezivanju prihoda: Bez obzira na to da li se radi o domaćem ili stranom poslu, u svim navedenim slučajevima potrebno je obratiti pažnju na pragove prometa za registraciju stranog PDV-a.

 

Poslovanje u okviru EU kao privatni preduzetnik (živnostník)

Sa slovačkom boravišnom dozvolom kao privatni preduzetnik (živnostník) možete takodje poslovati i raditi u okviru cijele EU. U Njemačkoj privatni preduzetnik sa slovačkom licencom za poslovanje (živnosť) ima ista prava kao i njemački privatni preduzetnik. Dovoljno je samo  obaveštenje da idete poslovati u Njemačkoj. Nije Vam potrebna nikakva posebna dozvola. Izuzetak su samo neke licencirane aktivnosti, kao što je naprimet rad bezbednosne službe. Isto važi iu Austriji. Što se tiče socijalnog i zdravstvenog osiguranja, to se plaća u Slovačkoj.

Ako slovački privatni preduzetnik želi da radi u jednoj od zemalja EU, on mora da ispuni lokalne zahteve nametnute privatnim preduzetnicima. To znači da, u slučaju vezanih licenci za poslovanje (živností), moraju dokazati da imaju potrebne kvalifikacije za obavljanje te aktivnosti i prakse. Ovi uslovi mogu se razlikovati od slovačkih pravila. Na primer, ako licenca za odredjene predmete poslovanja u Slovačkoj koja je obavezna da ispuni određene uslove ne znači da može automatski izvršiti istu aktivnost u Njemačkoj. Prvo, moraćete dokazati da ispunjavate uslove za obavljanje ovog posla. Ovo se ne primenjuje u slučaju slobodne licence za poslovanje, koju može izvoditi bilo ko, bez obzira na kvalifikacije ili praksu. Tipična slobodna licenca za poslovanje koju svako može da uradi je prodaja robe.

 

Za prevod teksta sa Slovačkog na Srpski korisćen: google prevodioc

16.09.2021. 23:14

ukupno pregleda: 1030, danas: 0