Kako se prijaviti za invalidsku penziju u Slovačku?

Kako se prijaviti za invalidsku penziju


Šta je invalidska penzija? Invalidska penzija je penzija koja se isplaćuje iz invalidskog osiguranja. Invalidsko osiguranje je deo penzijskog osiguranja. Ako ste bili zaposleni, poslodavac vam ga je platio ili ste platili invalidsko osiguranje kao samozaposlena osoba ili ste ga platili dobrovoljno, ili u pojedinim slučajevima ti je oduzela država. Svrha invalidske penzije je osiguranje prihoda osiguranika u slučaju smanjenja sposobnosti za obavljanje rentabilne delatnosti usled dugotrajnog nepovoljnog zdravstvenog stanja.

Šta je invaliditet? Dugotrajno nepovoljno zdravstveno stanje koje uzrokuje smanjenje radne sposobnosti za više od 40% u odnosu na zdravu osobu. Vaše loše zdravstveno stanje lekar je ocenio kao dugotrajno nepovoljno, što znači da će obično trajati duže od 1 godine.

VAŽNA INFORMACIJA:
Ako imate nekoliko ozbiljnih dijagnoza, lekar koji procenjuje će uzeti u obzir samo onu koja je odlučujuća za smanjenje vaše sposobnosti za obavljanje profitabilne aktivnosti. Druge dijagnoze mogu povećati vašu stopu pada za maksimalno 10% ukupno.

Da li imam pravo na invalidsku penziju?
Kako da saznam da li imam pravo na invalidsku penziju?
Vaša sposobnost da obavljate dobitnu aktivnost smanjena je za najmanje 40% u poređenju sa zdravom osobom (tu činjenicu će proceniti lekar na osnovu vaših medicinskih izveštaja).
Radili ste dovoljan broj godina.
 Potreban broj godina radnog staža određuje se prema godinama starosti:
do 20 godina - manje od 1 godine,
od 20 do 24 godine - najmanje 1 godina,
preko 24 godine do 28 godina - najmanje 2 godine,
preko 28 godina do 34 godine - najmanje 5 godina,
preko 34 godine i ispod 40 godina - najmanje 8 godina,
preko 40 godina do 45 godina - najmanje 10 godina,
preko 45 godina - najmanje 15 godina.

Ne ispunjavate uslove za pravo na starosnu penziju ili vam nije odobrena prevremena starosna penzija.
Pod posebno utvrđenim uslovima, pravo na invalidsku penziju (tzv. omladinska invalidska penzija) može ostvariti i fizičko lice koje je postalo invalid u periodu u kome je izdržavano dete, ali je uslov prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Republike Slovačke. Pravo na ovu penziju prvo nastaje danom navršenih 18 godina života.
Pravo na invalidsku penziju ostvaruje i fizičko lice ako je postalo invalid u toku redovnih doktorskih studija, bilo mlađe od 26 godina i ima prebivalište na teritoriji Slovačke Republike.
Osiguraniku koji je invalid nastao usled nezgode na radu ili profesionalne bolesti i fizičkom licu koje je invaliditet u periodu u kome je izdržavano dete ili student doktorskih studija na redovnom školovanju, a koje nije steklo navršenih 26 godina, smatra se ispunjenim uslov navedenog broja godina penzijskog osiguranja.

Kako da podnesem zahtev za invalidsku penziju?

Gde da podnesem zahtev za invalidsku penziju?
Penziju možete podići u filijali Društva za socijalno osiguranje prema mestu prebivališta, gde će je relevantni zaposleni radije zatražiti kod vas.

Lokacije filijala i radno vreme možete pronaći ovde: Filijale socijalnog osiguranja.

Da biste dobili kontakte u slučaju da treba da proverite kako je u Vašem slučaju, uslužiće Vas Centar za informisanje i savetovanje.

Kako da zakažem termin za podnošenje zahteva za invalidsku penziju?
Možete zakazati termin u Rezervacionom sistemu. Ovde možete izabrati konkretnu granu (radno mesto) prema mestu vašeg stalnog boravka. Rezervacioni sistem će Vam ponuditi tačan dan i vreme koji Vama odgovaraju.
Nakon rezervacije termina u Rezervacionom sistemu, dobićete informacije o potvrdi termina, kao io dokumentima koji su neophodni za podnošenje prijave, kontakt podatke službenika filijale koji će podneti prijavu kod vas i kome možete kontaktirati u slučaju zabune.
Rezervišite svoj datum za pisanje prijave putem Rezervacionog sistema za penziju.

PREVEDENO SA SLOVAČKOG UZ POMOĆ GOOGLE TRANSLETERA.

 
 
Икона Потврдила је заједница
 

 
Икона Потврдила је заједница

 
 
 

23.04.2023. 13:36

ukupno pregleda: 442, danas: 0