Kako se prijaviti za penziju za siročad?

Šta je penzija za siročad?

Penzija za siročad je penzija koja se obezbeđuje iz starosnog ili invalidskog osiguranja. Ovo je redovna mesečna novčana naknada.
Svrha penzije za siročad je da obezbedi prihode siročadi u slučaju smrti njegovog ili njenog roditelja (ili oboje) ili usvojioca.
Ako je vaš roditelj ili usvojilac uplaćivao premije osiguranja Društvu za socijalno osiguranje (bio zaposlen ili plaćao premije osiguranja kao samozaposleno lice ili dobrovoljno ili ga je za njega plaćala, u određenim slučajevima, država) i do dana smrti imao stekao potreban broj godina penzijskog osiguranja, u slučaju njegove smrti, preživela deca imaju pravo na penziju za siročad.

Da li imam pravo na penziju za siročad?

Imate pravo ako ste izdržavano dete i ako je vaš roditelj ili usvojilac preminuo, pod uslovom da su ispunjeni sledeći uslovi:
na dan smrti umrli roditelj/usvojilac primao je starosnu, invalidsku penziju ili je imao pravo na prevremenu starosnu penziju,
na dan smrti nije primio nijednu od ovih penzija, ali je stekao broj godina penzijskog osiguranja koji je potreban da bi stekao pravo na invalidsku penziju,
na dan smrti nije primao nijednu od navedenih penzija, ali je ispunjavao uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju,
roditelj/usvojilac je preminuo od posledica nesreće na radu ili profesionalne bolesti.

VAŽNA INFORMACIJA:

Dete može ostvariti pravo na penziju za siročad posle svakog od roditelja ili usvojitelja. Ako su vam oba roditelja ili usvojioci umrli, Agencija za socijalno osiguranje (nakon ispunjavanja određenih uslova) može vam isplatiti dve penzije za svakog roditelja/usvojitelja posebno.

Ako je dete bilo na hraniteljstvu, ono nema pravo na penziju za siročad posle smrti hranitelja.

LINK
 
 

08.07.2023. 17:16

ukupno pregleda: 869, danas: 0