Kako se prijaviti za penziju za udovice?

Šta je penzija za udovice?

Udovička penzija je penzija koja se obezbeđuje iz starosnog ili invalidskog osiguranja. Ovo je redovna mesečna novčana naknada.
Svrha udovičke penzije je da udovici obezbedi prihod u slučaju smrti njenog muža.
Ako je vaš suprug uplaćivao premije osiguranja društvu za socijalno osiguranje (bio je zaposlen ili plaćao premije osiguranja kao samozaposleno lice ili dobrovoljno, ili ih je za njega plaćala država, u određenim slučajevima) i do dana smrti stekao potreban broj godina penzijskog osiguranja, u slučaju njegove smrti preživela supruga će imati pravo na udovičku penziju. Isto tako, ako je preminuo od posledica nesreće na radu ili profesionalne bolesti.

Da li imam pravo na udovičku penziju?

Udovicom umrlog muškarca smatra se žena koja je bila udata za tog čoveka. Stoga možete tražiti samo ako ste vi i vaš partner bili u braku.

Na tužbeni zahtev ne utiče trajanje bračne zajednice, ne ispituje se zajednički život supružnika ili vanbračna zajednica u istom domaćinstvu niti da li je brak imao društvenu funkciju ili ne.
Imate pravo na udovičku penziju ako ste udovica muža koji
na dan smrti primao starosnu, invalidsku penziju ili je imao pravo na prevremenu starosnu penziju,
na dan smrti nije primao nijednu od navedenih penzija, ali je ispunjavao uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju,
umrla od posledica nesreće na radu ili profesionalne bolesti,
na dan smrti nije primao starosnu, prevremenu ili invalidsku penziju, ali je dobio broj godina penzijskog osiguranja neophodan za ostvarivanje prava na invalidsku penziju.
Ako ste sa preminulim muškarcem živeli kao partneri bez sklapanja braka i imate zajedničku decu, oni mogu tražiti penziju za siročad.

VAŽNA INFORMACIJA:
Sadržaj
Nemate pravo na udovičku penziju ako ste se razveli od preminulog supružnika ili ste sa umrlim muškarcem živeli kao partner, čak ni u slučaju duže vanbračne zajednice i zajedničke dece.

LINK


 

08.07.2023. 17:07

ukupno pregleda: 308, danas: 0