Kako se prijaviti za prevremenu penziju?

Šta je prevremena penzija?

Prevremena starosna penzija je penziona naknada koja se isplaćuje iz starosnog osiguranja i ima za cilj da osiguraniku obezbedi prihod u starosti pre nego što navrši starosnu dob za penzionisanje.

Prevremena starosna penzija posebno može pomoći onima koji su ostali bez posla neposredno pre odlaska u penziju i malo je verovatna mogućnost da nađu novi, ili koji duže vreme ne mogu da nađu posao i nemaju druge mogućnosti za rešavanje ekonomske situacije.

Da li imam pravo na prevremenu penziju?
Od 1. januara 2023. imate pravo na prevremenu starosnu penziju ako

imate najmanje 15 godina penzijskog osiguranja,
imate najviše dve godine do penzionisanja ili imate najmanje 40 godina radnog staža i
iznos vaše prevremene starosne penzije veći je od 1,6 puta iznosa životnog minimuma za jedno punoletno fizičko lice.
Premiju osiguranja vam je uplatio poslodavac ako ste imali redovan radni odnos, ili ako ste je uplaćivali kao samozaposleno lice, ili ako ste je sami uplatili dobrovoljno, ili ako je, u određenim slučajevima, plaća država. ti.

Morate imati raskinut radni odnos i ne smijete raditi kao samozaposlena osoba. Ako plaćate doprinose za obavezno penzijsko osiguranje, nije moguće isplatiti prevremenu starosnu penziju. To znači da podnosilac zahteva neće imati pravo na isplatu prevremene starosne penzije ako je na dan sticanja prava na prevremenu starosnu penziju obavezno osiguran kao zaposleni ili samozaposleno lice.

Navedeno se na dan 01.07.2023. godine ne odnosi na pravo na isplatu prevremene starosne penzije obavezno penzionog osiguranika samostalnog lica koje je po posebnom propisu imalac zakonom određenog ovlašćenja za obavljanje delatnosti, a nije obavezno penzijsko osiguran iz drugog razloga.

To su ovlašćenja koja se izdaju za obavljanje delatnosti u obavljanju struke:
psiholozi i zdravstveni radnici po posebnim propisima, osim zdravstvenih radnika koji vrše zdravstveni nadzor nad uslovima rada, optičara i zubnih tehničara po Zakonu o trgovini,
veterinari, veterinarski radnici i lica koja obavljaju stručne poslove u uzgoju i uzgojnoj delatnosti u uzgoju domaćih životinja,
advokati, notari, advokati za patente i sudski izvršitelji,
stručnjaci i prevodioci,
verifikatori (revizori) i poreski savetnici, berzanski brokeri, samostalni finansijski agenti i finansijski savetnici i druga fizička lica ovlašćena za obavljanje finansijskog posredovanja i finansijskog savetovanja u skladu sa posebnim propisom,
posrednici i arbitri u kolektivnim sporovima, medijatori,
ovlašćeni arhitekti, ovlašćeni pejzažni arhitekti i ovlašćeni građevinski inženjeri, ovlašćeni geodeti i kartografi,
restauratori spomenika kulture i zbirki koje su umetnička dela,
revizori za bezbednost na putevima,
socijalni radnici po posebnom propisu.

To znači da ako ste obavezno penzijski osiguranik samozaposleni na osnovu ovlašćenja za rad izdatog za obavljanje delatnosti u obavljanju navedenih zanimanja, Društvo za socijalno osiguranje će Vam dodeliti prevremenu penziju nakon 30.06. , 2023, pod uslovom da ispunjavate i druge uslove utvrđene zakonom . Takođe, ako do takvog obaveznog penzijskog osiguranja dođe dok primate prevremenu penziju, vaše pravo na isplatu prevremene penzije neće nestati.

https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/dochodok/ako-poziadat-o-predcasny-starobny-dochodok
 
 

 

08.07.2023. 16:45

ukupno pregleda: 434, danas: 0