Stalno prebivalište TRVALY POBYT / Uklanjanje

Šta da radim?

-Registracija za stalni boravak

-Potvrda o stalnom boravku

-Odjavljivanje iz stalnog boravka

-Ukidanje stalnog boravka

-Prijavne obaveze u slučaju promene stalnog boravka

-Lokalne pogodnosti novog prebivališta

Registracija za stalni boravak – Trvaly pobyt

Da biste podneli zahtev za stalni boravak, biće vam potrebno:

-Lična karta ili izvod iz lične karte, ili slovački pasoš ili uverenje o državljanstvu Slovačke Republike, izvod iz matične knjige rođenih u slučaju upisa deteta mlađeg od 18 godina.

-Podatke neophodne za proveru vlasništva/zajedničkog vlasništva nad zgradom ili delom, ako, iz tehničkih razloga, kancelarija za izveštavanje ne može da dobije izvod iz naslovnog dela iz informacionog sistema, može zahtevati izradu ekstrakta iz naslovnog dela u papirnom obliku (može biti star više od 30 dana).

-Pismena potvrda o saglasnosti na upis sa overenim potpisom vlasnika (suvlasnika), ne podnosi se ako je vlasnik, suvlasnik, suprug, dete, lice koje ima pravo na materijalno opterećenje doživotne upotrebe potpisano lično u kancelariji za izveštavanje.

Na TRVALY POBYT možete podneti zahtev za stalni boravak lično u kancelariji za izveštavanje (opština/grad) ili, u nekim slučajevima, elektronskim putem. Informacije o elektronskoj usluzi…

Možete podneti zahtev za stalni boravak za sebe, člana porodice, građanina lišenog pravnog kapaciteta ili drugog lica. Informacije o elektronskoj usluzi…

Da biste se prijavili u drugo lice, potrebno vam je i punomoćje sa zvanično proverenim potpisom, koje takođe možete da dodelite putem elektronske usluge. Informacije o elektronskoj usluzi…

Nota:

U slučaju novorođene dece, stalni boravak deteta automatski se piše na majčino mesto boravka. Ako se to ne zna, dete je trajno rezidentno u opštini u kojoj je rođeno. Dete rođeno u inostranstvu mora biti registrovano u kancelariji za izveštavanje.

Potvrda o stalnom boravku – TRVALY POBYT

Potvrdu o stalnom boravku možete dobiti lično u kancelariji za izveštavanje (opština/grad) gde plaćate 5 € za administrativnu taksu, ili u nekim slučajevima korišćenjem elektronske usluge, od čega se korišćenje naplaćuje upola manje, odnosno 2,5 €.

Odjavljivanje iz stalnog boravka – TRVALY POBYT

Ukoliko se selite unutar Slovačke Republike, nije potrebno da obaveštavate o promeni stalnog boravka u originalnu kancelariju za izveštavanje. Ovo automatski radi nova kancelarija za izveštavanje, gde ćete prijaviti svoje trenutno stalno prebivalište.

Ako odlučite da napustite zemlju i ne vratite se, morate se odjaviti iz stalnog boravka. To možete učiniti lično u kancelariji za izveštavanje (opština/grad) ili u nekim slučajevima koristeći elektronsku uslugu. Možete proveriti sebe, članove svoje porodice ili drugu osobu ako imate zvanična ovlašćenja za to. Potvrdu o odjavljivanju iz stalnog boravka u kancelariji za izveštavanje možete dobiti po naknadi za administraciju u iznosu od 5 €, putem elektronskog servisa za 2,5 €.

Kada se trajno iseljava iz Slovačke Republike, građanin mora da iznese svoju ličnu kartu u odeljenju za dokumente ili u ambasadi. Ćislužen će mu pasoš kako bi dodatno dokazao svoj identitet. U tom slučaju, on/ona može da podnese zahtev za ličnu kartu u kojoj se navodi njegovo/njeno mesto boravka u inostranstvu i skraćenica zemlje. Kada se bavi njome, on takođe mora da predstavi uverenje o registrovanom boravku u inostranstvu, npr. vozačku dozvolu, boravišnu karticu itd.

Ukidanje stalnog boravka – trvaly pobyt

Trvaly pobyt biti otkazan lično, na inicijativu vlasnika zgrade ili njenog dela, odlukom suda (nepravedno dodeljivanje, razvod, poravnanje bez deljenja) ili u slučaju smrti (tada otkazivanje boravka najavi kancelarija registra).

Trvaly pobyt se ne može oduzeti supružniku, zavisnoj deci ili vlasniku ili suvlasniku zgrade. Ukoliko je vaše stalno prebivalište otkazano, odluke upućene vama automatski se šalju lokalnoj vlasti opštine u kojoj ste poslednji put boravili. O isporuci možete saznati iz službenog odbora, na osnovu kojeg će obaveštenje biti objavljeno 15 dana ili na elektronskoj tabli na IPOS-u.

Obaveze izveštavanja

Prijavite promenu stalnog boravka banci, poslodavcu i, ako i vi poslujete, Agenciji za socijalno osiguranje i poslovnom registru. Ukoliko posedujete nekretninu, novu adresu prijavite registru zemljišta i obratite se saobraćajnoj inspektoratu ukoliko posedujete automobil. Ne morate da prijavite promenu stalnog boravka preduzeću za zdravstveno osiguranje ako ste državljanin Slovačke Republike sa stalnim boravkom na teritoriji Slovačke Republike. U suprotnom, promenu morate prijaviti preduzeću za zdravstveno osiguranje u roku od 8 dana.

Ako promenite stalno prebivalište, morate zameniti ličnu kartu za novu. Ako to uradite koristeći elektronsku uslugu (samo ako ste već imali ličnu kartu sa čipom), vaša stara lična karta će biti važeća, zahvaljujući certifikatima koje su vam otpremili. Možeš da ga koristiš dok ne nabaviš novi. Platićete 4,5 €.

Lokalne pogodnosti novog prebivališta

Selidba u novi grad sa sobom donosi mnogo briga, poseta nadležnima i traženje informacija o novoj sredini. Za najtraženije informacije i načine da dođemo do nje, donosimo članak Dobijanje informacija o lokalnim sadržajima.

Poslednja izmena: 9.4.2021

Za prevod teksta sa Slovačkog na Srpski korisćen: google prevodioc

18.09.2021. 11:21

ukupno pregleda: 1084, danas: 0